Навігація  

   

   

   
Шаблоны Joomla 3 тут

     Відлік своєї діяльності підприємство «Хмельницьктеплокомуненерго» веде із 1967 року. З 1 вересня 1967 року на базі котелень м. Хмельницького, якi знаходились в пiдпорядкуванi міського житлового управління, створене Хмельницьке управління об`єднаних котельних i теплових мереж. Підпорядковане підприємство було Хмельницькому обласному управлінню житлового господарства. Основу підприємства складали більше 60 малопотужних котелень, більшість з яких були розташовані в підвалах житлових будинків. Котельні, в основному, були оснащені чавунними котлами, якi працювали на рідкому паливі, вугіллі i рідко на природному газі без хiмпiдготовки та засобів автоматики. Найбільш “потужні” котельні сягали потужності до 2х-3х Гкал/год. Опаленням забезпечувалося всього 188тис. кв. метрів.

     Час заснування підприємства співпадав з початком широкого житлового будівництва в м. Хмельницькому. Щорічний ввод житла в мiстi, в порівняні з минулими роками збільшився за 10 років в 3 рази (з 45 тис. кв. м. житла в 1967 р. до 130 тис. кв. м. житла в 1977 роцi). Тому за ці роки, для забезпечення теплом зростаючого житлово-комунального та побутового секторів міста, було побудовано та введено до експлуатації цілий ряд районних котелень.

     В жовтні 1991 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 311 «Про розподіл державної власності України на загальнодержавну (республіканську) власність і власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальну власність)». У відповідності до цієї Постанови Хмельницький облвиконком 19.02.1992 р. прийняв рішення № 23, згідно якого дільниці теплових мереж, які знаходились за межами міста Хмельницького, відділились у самостійні підприємства з повним балансом. На базі Хмельницьких районів теплових мереж (РТМ1 і РТМ-2), Скарженецької дільниці теплових (ДТМ) та адміністрації Хмельницького обласного підприємства теплових мереж «Хмельницьктеплокомуненерго» в квітні 1992 року було створене Хмельницьке міське підприємство теплових мереж «Хмельницьктеплокомуненерго». Головною метою діяльності підприємства є забезпечення міста Хмельницького необхідною кількістю теплової енергії на опалення та гаряче водопостачання для задоволення комунально-побутових, господарських та інших потреб всіх груп споживачів.

     Незважаючи на велику пророблену роботу по реорганізації обласного підприємства Хмельницьке міське підприємство теплових мереж  «Хмельницьктеплокомуненерго» продовжувало працювати, розширятись i розбудовуватися як в напрямку технічного розвитку, так і в напрямку суспільно-громадського життя.

  Станом на 1 жовтня 2015 року на балансі МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» знаходиться 49 котелень потужністю 619,884 Гкал/год, 62 центральних теплових пунктів (ЦТП) та 15 індивідуальних теплових пунктів (ІТП), 10 когенераційних установок загальною електричною потужністю 4,95 МВт, 11 твердопаливних котлів загальною потужністю 6,888 Гкал/год, 60 геліоколекторів загальною потужністю 0,106 Гкал/год,  239,8 км теплових мереж в 2-х  трубному вимірі.  В котельнях 100% встановлені засоби технологічного обліку відпущеної теплової енергії. Підприємство надає тепло в 737 житлових будинки, 1470 споживачам-юридичним особам.  Крім того на обслуговуванні підприємства заходиться 492 житлових будинки (внутрішньо будинкові системи опалення та гарячого водопостачання). Із загальної кількості споживачів 562 житлових будинки і 411 юридичних осіб мають прилади обліку тепла.

     Загальна опалювальна площа, яку обслуговує підприємство 3,56 млн.м2, в тому числі населення – 2,61 млн.м2, юридичні особи – 0,9 млн.м2.

     Кількість особових рахунків споживачів опалення – 55391, в тому числі населення – 54350 особових рахунків, юридичні особи – 1041 особових  рахунків.

    Окрім послуг з опалення, МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» надає послуги з підігріву води. Кількість споживачів гарячої води – 88,8 тис. мешканців, кількість квартирних лічильників гарячої води – 37715шт.

      Почався період комп’ютеризації відділів i служб підприємства. Для організації належного технічного та програмного обслуговування комп’ютерної техніки на підприємстві створюється відділ комп`ютерного обслуговування. У 2010 році, враховуючи актуальність проблеми економії споживання енергоносіїв, на підприємстві «Хмельницьктеплокомуненерго» був створений та діє відділ енергозбереження шляхом об'єднання групи режимів і налагоджування роботи котлів та відділу теплової інспекції.

     З метою енергозбереження, надійного забезпечення комунального підприємства електричною та тепловою енергією підприємство з 2000 року розпочало вивчення когенераційних технологій. Саме розуміння важливості вирішення цієї проблеми було покладене в основу рішення про доцільність впровадження на базі районних котелень міста когенераційних установок. Після їх вивчення було прийнято рішення, що саме для МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» в умовах міста Хмельницького підходять когенераційні установки на базі газопоршневих двигунів, які можливо побудувати в котельнях. Встановлені установки мають високі  енергетичні і економічні показники, в т.ч. низьку собівартість електричної енергії і можливість забезпечення енергетичної незалежності, незначний термін окупності капітальних вкладень.

     В грудні 2003 р. на підприємстві «Хмельницьктеплокомуненерго»  введена в експлуатацію  перша когенераційна установка потужністю 500 кВт. На даний час в експлуатації знаходиться 10 установок загальною електричною потужністю 4,95 МВт.

     З часу введення в експлуатацію першої когенераційної установки, всіма установками за 10 років з грудня 2003 року вироблено 171,5 млн кВт/год електроенергії.

     Починаючи з 2000 року МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» виконало заміну більше 30 км теплових мереж на попередньо ізольовані труби в двотрубному вимірі, що дає змогу значно знизити втрати теплової енергії при транспортуванні її до споживачів, знизити рівень аварійності та підвищити рівень ефективності використання енергоресурсів.

     У 2013 році було закінчено реконструкцію магістральної теплової мережі Ø500, 800 мм на попередньо ізольовані труби від котельні по вул. Рибалка, 32/1 до мікрорайону «Озерна» загальною протяжністю 3 км в двотрубному вимірі.

     Підприємством на даний час здійснено масштабну реконструкцію всіх великих котелень, в ході якої було здійснено модернізацію 43 котлоагрегатів, на яких було встановлено 127 од. сучасних енергоефективних пальникових пристроїв типу МДГГ тощо, а також комплексу автоматики з використанням системи SKADA. Основними перевагами даного типу пальникових пристроїв є: максимальна стійкість горіння на будь-яких навантаженнях; висока надійність, маневреність та рівень безпеки; відсутність перегріву екранів та елементів; висока рівномірність температурного поля в топці; легке розпалювання при низькому тиску газу; підвищення ККД при зменшенні навантаження котлів; легка адаптація пальника під штатне місце; підвищення ККД обладнання від 3% та більше.

     Автоматизація котелень з використанням системи SKADA (система збирання даних і оперативного диспетчерського управління) з виведенням всіх параметрів роботи котлів на робоче місце оператора є важливим фактором для підвищення ефективності теплопостачання та його надійності. Система забезпечує динамічне відображення температур, тисків, стану насосів та іншого обладнання на мнемосхемах, в табличному вигляді та на графіках. Автоматично система веде журнал подій та аварій, реєструє вихід параметрів за допустимі межі, ведеться реєстрація дій операторів. Впровадження автоматизації котелень дозволяє відмовитись від самописців та інших застарілих вторинних приладів, підвищити якість управління та підняти культуру роботи операторів котелень. Така система дозволить  підвищити і спростити контроль за інженерними системами.

     Також в процесі модернізації котлоагрегатів було здійснено заміну газового обладнання (електромагнітні клапани-відсікачі, призначені для використання в системах дистанційного керування потоком газу, засувки «Батерфляй», тощо), що дозволяє підвищити безпеку та надійність використання газового устаткування.

    Одним з перспективних і актуальних напрямків енергоефективності електрообладнання  котелень є встановлення частотно-регулюючих приводів (ЧРП) на електродвигуни.

     Підприємство МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» вже встановило більше 150 од. ЧРП на електродвигуни різного призначення.

     Практика показує, що встановлення ЧРП на електродвигуни дає змогу економити до 25% електроенергії від потужності електродвигуна.

     Також ЧРП знижує пускові струми в декілька разів, забезпечує плавний пуск, здійснює управління приводом по заданій формулі співвідношення, що збільшує ресурс електродвигунів та обладнання.

     Додатково з'являється можливість включення зворотних зв'язків між суміжними приводами, тобто самоналаштування обладнання під поставлене завдання і зміна умов роботи всієї системи.

     Крім того ЧРП здійснює зупинку, перезавантаження і автоматичний запуск при падінні напруги, стабілізацію швидкості обертання при змінні навантаження, оптимізує збудження електричного двигуна, таким чином дає змогу досягнути додаткової економії електроенергії.

     За останні роки на підприємстві активно проводилася заміна застарілих насосів на нові сучасні аналоги вітчизняних та зарубіжних виробників фірми Wilo та Calpeda з кращими технічними характеристиками. Застосування цих насосів дозволяє знизити витрату електроенергії на транспортування теплоносія до споживача, підвищити надійність теплопостачання за рахунок кращих технічних характеристик цих насосів. На даний час підприємство вже встановило більше 200 од. нових більш ефективних насосів різного призначення. Середній ККД сучасних насосів знаходиться на рівні 80%, у той час як ККД застарілих насосів лежить в межах 50-60%.

     Необхідною умовою довговічної і економічної роботи будь-якого котлоагрегата є правильно розрахований, змонтований і експлуатований комплекс водопідготовки, доповнений хімічною програмою корекції котлової води, який дозволяє підтримувати оптимальний водно-хімічний режим роботи котлів, мінімізувати експлуатаційні витрати на профілактику і ремонт.

     Промислові іонообмінні пом'якшувачі повинні забезпечити безперервний процес виробництва пом'якшеної води. Тому на підприємстві МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» здійснено модернізацію та автоматизацію систем хімічного водоочищення в котельнях по вул. Кам’янецька, 63; Сковороди, 11 та Пілотська, 1.

     Для цих цілей були використані установки Еcosoft-FU-1665-GL, що працюють за принципом TWIN ALTERNATOR, тобто одна колона з катіонітом знаходиться в режимі «сервіс» (зм'якшування води), а друга - в режимі «регенерації» або «очікування». Як тільки ресурс «робочої» колони закінчується (що визначається вбудованим лічильником обробленої води), миттєво в роботу включається друга «Відрегенерована колона».

     Основною перевагою даного сучасного обладнання для пом'якшення води на іонообмінних смолах є його компактність, високий рівень автоматизації, більш тривалий експлуатаційний ресурс катіоніту (мінімум 3÷5 років).

     У зв'язку із складним становищем в країні у сфері газопостачання, з метою економії природного газу, за рахунок часткового його заміщення нетрадиційними або  поновлюваними  джерелами енергії підприємство МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»  розпочало роботи по встановленню в котельнях та ЦТП твердопаливних котлів та геліоколекторів.

     У 2014 році в котельнях та ЦТП підприємства за кошти місцевого, державного бюджетів та власні кошти були встановлені твердопаливні котли виробництва ТОВ «Волинь-Кальвіс» м. Ковель, а саме:

     - твердопаливні котли KALVIS-950М, теплопродуктивністю 950 кВт/год. (5 од.), які використовують в якості палива деревну тріску;

     -  твердопаливні котли KALVIS-500; KALVIS-320 (2 од); KALVIS-220 теплопродуктивністю відповідно: 500, 320 та 220 кВт/год., які оснащені пелетними пальниками і використовують в якості палива гранули (пелети).

     У 2015 році підприємством додатково встановлено ще 2 котли KALVIS-950М теплопродуктивністю 950 кВт/год.

     Загальна встановлена потужність твердопаливних котлів становить 6,888 Гкал/год (8,010 МВт).

     З моменту впровадження, станом на 1 жовтня 2015 року твердопаливними котлами вироблено 4,6 тис.Гкал теплової енергії.

     До кінця 2015 року підприємство планує встановити 4 твердопаливних котла типу ARS 1000 LM теплопродуктивністю 980 кВт/год., та 1 твердопаливний котел типу ARS 1500 LM теплопродуктивністю 1450 кВт/год, і довести встановлену потужність твердопаливних котлів до 11,505 Гкал/год (13,380 МВт).

     Також у 2014 році на даху котелень МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» були встановлені сонячні вакуумні колектори (геліоколектори), а саме:

     – котельня по вул. Свободи, 44 – встановлено геліосистему потужністю 0,036 Гкал/год із сонячними вакуумними колекторами Atmosfera СВК-А 30-58-1800 (20 од.), пікова потужність колектора СВК-А з 30 вакуумних трубок становить 2,062 кВт/год., ККД 95%;

     – котельня по вул. Гречка, 10/1 – встановлено геліосистему потужністю 0,070 Гкал/год із сонячними вакуумними колекторами Atmosfera СВК-А 30-58-1800 (20 од.) та Atmosfera СВК-NANO 30-58-1800 (20 од.), пікова потужність колектора СВК-NANO з 30 вакуумних трубок становить 2,033 кВт/год., ККД 92%;

     Загальна встановлена потужність сонячних вакуумних колекторів (геліоколекторів) становить 0,106 Гкал/год.

     Геліоколектори використовують енергію сонця для підігріву гарячої води. Конструкція вакуумних трубок з мінімальними тепловтратами дозволяє використовувати їх навіть в зимовий період при від’ємних температурах зовнішнього повітря. Сонячний водонагрівач з вакуумними трубами ефективно працює навіть у похмурі дні, тому що вакуумні трубки здатні поглинати енергію інфрачервоних променів, які проходять крізь хмари.  Геліосистема із 20 сонячних колекторів дозволяє нагрівати до 5 м3 води на добу з +15 до +55 оС.

     З моменту впровадження, станом на 1 жовтня 2015 року геліоколекторами вироблено 63,3 Гкал теплової енергії, або близько 1200 м.куб. гарячої води.