Навігація  

   
   
   
   
   

 Історія і сьогодення

Відлік своєї діяльності підприємство «Хмельницьктеплокомуненерго» веде із 1967 року. З 1 вересня 1967 року на базі котелень м. Хмельницького, якi знаходились в пiдпорядкуванi міського житлового управління, створене Хмельницьке управління об`єднаних котельних i теплових мереж. Підпорядковане підприємство було Хмельницькому обласному управлінню житлового господарства. Основу підприємства складали більше 60 малопотужних котелень, більшість з яких були розташовані в підвалах житлових будинків. Котельні, в основному, були оснащені чавунними котлами, які працювали на рідкому паливі, вугіллі i рідко на природному газі без хiмпiдготовки та засобів автоматики. Найбільш «потужні» котельні сягали потужності до 2х-3х Гкал/год. Опаленням забезпечувалося всього 188 тис. кв. метрів.

Час заснування підприємства співпадав з початком широкого житлового будівництва в м. Хмельницькому. Щорічний ввод житла в мiстi, в порівняні з минулими роками збільшився за 10 років в 3 рази (з 45 тис. кв. м. житла в 1967 р. до 130 тис. кв. м. житла в 1977 році). Тому за ці роки, для забезпечення теплом зростаючого житлово-комунального та побутового секторів міста, було побудовано та введено в експлуатацію цілий ряд районних котелень.

 

В жовтні 1991 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 311 «Про розподіл державної власності України на загальнодержавну (республіканську) власність і власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальну власність). У відповідності до цієї Постанови Хмельницький облвиконком 19.02.1992 р. прийняв рішення № 23, згідно якого дільниці теплових мереж, які знаходились за межами міста Хмельницького, відділились у самостійні підприємства з повним балансом. На базі Хмельницьких районів теплових мереж (РТМ1 і РТМ-2), Скарженецької дільниці теплових (ДТМ) та адміністрації Хмельницького обласного підприємства теплових мереж «Хмельницьктеплокомуненерго» в квітні 1992 року було створене Хмельницьке міське підприємство теплових мереж «Хмельницьктеплокомуненерго». Головною метою діяльності підприємства є забезпечення міста Хмельницького необхідною кількістю теплової енергії на опалення та гаряче водопостачання для задоволення комунально-побутових, господарських та інших потреб всіх груп споживачів.

Незважаючи на велику пророблену роботу по реорганізації обласного підприємства Хмельницьке міське підприємство теплових мереж  «Хмельницьктеплокомуненерго» продовжувало працювати, розширятись i розбудовуватися як в напрямку технічного розвитку, так і в напрямку суспільно-громадського життя.

 
Станом на 1 вересня 2021 року на балансі МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» знаходиться:
- 61 центральний тепловий пункт (ЦТП);
- 7 теплових пунктів (ТП);
- 10 когенераційних установок загальною електричною потужністю 4,95 МВт та тепловою потужністю 6,1 Гкал/год;
- 229,23 км теплових мереж в 2-х трубному вимірі;
- 59 котелень, в т.ч. 48 котелень тільки з газовими котлами, 6 котелень з газовими та твердопаливними котлами, 3 котельні з твердопаливними котлами та 2 котельні з газовими котлами та геліоколекторами.
 
Загальна встановлена потужність по підприємству становить: 615,797 Гкал/год, в т.ч.:
- газові котли – 601,251 Гкал/год273 од.;
- твердопаливні котли – 14,44 Гкал/год19 од.;
- геліоколектори – 0,106 Гкал/ год - 60 од.

В котельнях 100% встановлені засоби технологічного обліку теплової енергії.

Крім того на обслуговуванні підприємства знаходиться 464 житлових будинки (обслуговування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачання).

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» постачає теплову енергію на опалення та ГВП в 714 житлових будинки (всі будинки оснащені лічильниками обліку теплової енергії на опалення), 1573 нежитлових об’єктів (1491 організацій оснащені лічильниками обліку теплової енергії на опалення, що становить 94,8%).

Загальна опалювальна площа, яку обслуговує підприємство – 3,5 млн.м2, в тому числі населення – 2,6 млн.м2, юридичні особи – 0,9 млн.м2.,

З початком комп’ютеризації вiддiлiв i служб підприємства для організації належного технічного та програмного обслуговування комп’ютерної техніки на підприємстві створюється відділ комп`ютерного обслуговування. У 2010 році, враховуючи актуальність проблеми економії споживання енергоносіїв, на підприємстві "Хмельницьктеплокомуненерго" був створений відділ енергозбереження.

З метою енергозбереження, надійного забезпечення комунального підприємства електричною та тепловою енергією підприємство з 2000 року розпочало вивчення когенераційних технологій. Саме розуміння важливості вирішення цієї проблеми було покладене в основу рішення про доцільність впровадження на базі районних котелень міста когенераційних установок. Після їх вивчення було прийнято рішення, що саме для МКП „Хмельницьктеплокомуненерго” в умовах міста Хмельницького підходять когенераційні установки на базі газопоршневих двигунів, які можливо побудувати в котельнях. Встановлені установки мають високі  енергетичні і економічні показники, в т.ч. низьку собівартість електричної енергії і можливість забезпечення енергетичної незалежності, незначний термін окупності капітальних вкладень.

В грудні 2003 р. на підприємстві «Хмельницьктеплокомуненерго»  введена в експлуатацію  перша когенераційна установка потужністю 500 кВт. На даний час в експлуатації знаходиться 10 установок загальною електричною потужністю 4,95 МВт.

 

Розвиток технологій виготовлення трубопроводів не стоїть на місці і однією з провідних технологій в цій галузі є виготовлення трубопроводів з попередньою ізоляцією, які відрізняються від звичайних сталевих трубопроводів високою надійністю, довговічністю та низьким показником теплопровідності.

Використання технології попередньоізольованих трубопроводів дозволяє значною мірою знизити втрати теплової енергії через ізоляцію теплових мереж при транспортуванні теплоносія до споживача, зменшити витоки хімічно очищеної води у зв’язку з високим ступенем надійності даних трубопрповодів, зменшити витрату природного газу, як наслідок викиди забруднюючих речовин в атмосферу, покращити якість послуг з теплопостачання та значно знизити ризик виникнення аварійних ситуацій.

 

Починаючи з 2000 року МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» активно розпочало проводити заміну трубопроводів і на даний час вже прокладено близько 61 км теплових мереж в двотрубному вимірі з попередньоізольованих труб, що дає змогу підвищити рівень ефективності використання енергоресурсів.

Підприємством здійснено масштабну реконструкцію всіх великих котелень, в ході якої було здійснено модернізацію 51 котлоагрегату, на яких було встановлено 143 од. сучасних енергоефективних пальникових пристроїв типу МДГГ тощо, а також комплексу автоматики з використанням системи SKADA. Основними перевагами даного типу пальникових пристроїв є: максимальна стійкість горіння на будь-яких навантаженнях; висока надійність, маневреність та рівень безпеки; відсутність перегріву екранів та елементів; висока рівномірність температурного поля в топці; легке розпалювання при низькому тиску газу; підвищення ККД при зменшенні навантаження котлів; легка адаптація пальника під штатне місце; підвищення ККД обладнання приблизно на 3%.

Автоматизація котелень з використанням системи SKADA (система збирання даних і оперативного диспетчерського управління) з виведенням всіх параметрів роботи котлів на робоче місце оператора є важливим фактором для підвищення ефективності теплопостачання та його надійності. Система забезпечує динамічне відображення температур, тисків, стану насосів та іншого обладнання на мнемосхемах, в табличному вигляді та на графіках. Автоматично система веде журнал подій та аварій, реєструє вихід параметрів за допустимі межі, ведеться реєстрація дій операторів. Впровадження автоматизації котелень дозволяє відмовитись від самописців та інших застарілих вторинних приладів, підвищити якість управління та підняти культуру роботи операторів котелень. Така система дозволить підвищити і спростити контроль за інженерними системами.

Також в процесі модернізації котлоагрегатів було здійснено заміну газового обладнання (електромагнітні клапани-відсікачі, призначені для використання в системах дистанційного керування потоком газу, засувки «Батерфляй», тощо), що дозволяє підвищити безпеку та надійність використання газового устаткування.

 

Одним з перспективних і актуальних напрямків енергоефективності електрообладнання котелень є встановлення частотно-регулюючих приводів (ЧРП) на електродвигуни.

Підприємство МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» вже встановило близько 315 од. ЧРП на електродвигуни різного призначення.

Практика показує, що встановлення ЧРП на електродвигуни дає змогу економити до 25% електроенергії від потужності електродвигуна.

Також ЧРП знижує пускові струми в декілька разів, забезпечує плавний пуск, здійснює управління приводом по заданій формулі співвідношення, що збільшує ресурс електродвигунів та обладнання.

Додатково з'являється можливість включення зворотних зв'язків між суміжними приводами, тобто самоналаштування обладнання під поставлене завдання і зміна умов роботи всієї системи.

Крім того ЧРП здійснює зупинку, перезавантаження і автоматичний запуск при падінні напруги, стабілізацію швидкості обертання при змінні навантаження, оптимізує збудження електричного двигуна, таким чином дає змогу досягнути додаткової економії електроенергії.

 

На підприємстві активно проводилася заміна застарілих насосів на нові сучасні аналоги зарубіжних виробників фірми Wilo та Calpeda з кращими технічними характеристиками. Застосування цих насосів дозволяє знизити витрату електроенергії на транспортування теплоносія до споживача, підвищити надійність теплопостачання за рахунок кращих технічних характеристик цих насосів. На даний час підприємство вже встановило близько 670 од. нових більш ефективних насосів різного призначення. Середній ККД сучасних насосів знаходиться на рівні 85%, у той час як ККД застарілих насосів лежить в межах 50-60%.

 

В умовах економічної кризи та найсуворішої економії паливно-енергетичних ресурсів Президентом України поставлене завдання щодо скорочення обсягів споживання природного газу і пошуку шляхів альтернативної енергетики, зокрема відхід від природного газу до місцевих джерел енергії.

Тому з метою зменшення споживання природного газу і підвищення рівня енергонезалежності міста Хмельницького в серпні 2014 року на підприємстві МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» була започаткована програма встановлення твердопаливних котлів, які в якості палива використовують деревну тріску і пелети (гранули) з твердих порід дерева, соломи, ріпаку, торфу тощо.

У відповідності з Постановою Кабінету Міністрів №369 від 08.08.14 року на МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» у 2014 році в котельнях та ЦТП підприємства за кошти місцевого, державного бюджетів та власні кошти було змонтовано 5 твердопаливних котелень з 9 твердопаливними котлами загальною тепловою потужністю 8,01 МВт.

У 2015 році підприємство продовжило встановлювати твердопаливні котли та змонтувало 2 котла потужністю 0,950 МВт, 4 котла потужністю 1 МВт та 2 котла потужністю 1,5 МВт.

У 2017 році в одній з котелень підприємства були змонтовані ще 2 твердопаливних котла загальною потужністю 1,96 МВт.

На даний час на підприємстві функціонує 9 котелень з 19 котлоагрегатами загальною тепловою потужністю 16,79 МВт (14,44 Гкал), що працюють на альтернативних видах палива.

 

Також на підприємстві створені дільниці по переробці деревини в паливну тріску для використання її в якості палива в твердопаливних котлах, а також для довгострокового її зберігання облаштовано криті майданчики.

 

Для перевезення пелет придбаний автомобіль МАЗ; для перевезення дерев’яної тріски – тягач DAF XF 105 з напівпричепом самоскидного типу; для перевезення деревини придбаний автомобіль вантажний спеціалізований В8-260 (лісовоз) з краном маніпулятором та причіпом;

 

У 2014 році на дахах котелень МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» були встановлені сонячні вакуумні колектори (геліоколектори) у кількості 60 од., а саме:

– котельня по вул. Свободи, 44 – встановлено геліосистему із сонячними вакуумними колекторами Atmosfera СВК-А 30-58-1800 (20 од.);

– котельня по вул. Гречка, 10/1 – встановлено геліосистему із сонячними вакуумними колекторами Atmosfera СВК-А 30-58-1800 (20 од.) та Atmosfera СВК-NANO 30-58-1800 (20 од).

Загальна встановлена потужність сонячних вакуумних колекторів (геліоколекторів) складає 0,106 Гкал/год.

 

Сонячний колектор (геліоколектор) – це пристрій, призначений для поглинання сонячної енергії, яку виділяє видиме і ближнє інфрачервоне випромінювання для подальшого перетворення її на придатну для використання людьми теплову енергію. Сонячний водонагрівач з вакуумними трубами ефективно працює навіть у похмурі дні, тому що вакуумні труби здатні поглинати енергію інфрачервоних променів, які проходять крізь хмари. Перевагою використання сонячних колекторів являється повне виключення споживання будь-якого традиційного палива і, відповідно, часткове зменшення споживання природного газу на підприємстві, зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

На підприємстві у 2015 році була розпочата програма «Літнє гаряче водопостачання», яка полягає в створенні локальних джерел теплової енергії, наближених до споживачів й зниженні таким чином витрат енергоносія на приготування гарячої води за рахунок виведення з експлуатації в літній період великих котлів (їх тягодуттєвого обладнання) та мережевих насосів, потужність яких використовувалась частково, а також значних ділянок деяких магістральних теплових мереж, від яких відбуваються високі втрати теплової енергії. Також це дозволяє підвищити гнучкість регулювання системи теплопостачання та уникати перегрівів в перехідні осінньо-зимові періоди, оскільки за такою схемою гаряче водопостачання здійснюється незалежно від температурних режимів системи опалення.

В ході цієї програми на даний час встановлено в котельнях і ЦТП підприємства 127 од. сучасних малопотужних газових котлів типу КТН-100, Therm Trio 90T, КОГВ-96, Eurotherm Mono 100Т та АГОВ-96 (теплова потужність таких котлів складає 90-96 кВт), які працюють для гарячого водопостачання споживачів в міжопалювальний період.

В повному автоматичному режимі без постійного обслуговуючого персоналу на підприємстві працює 42 малопотужних котельні.

 

Впровадження на підприємстві вище вказаної програми дає значну економію природного газу за рахунок відсутності втрат теплової енергії від деяких магістральних теплових мереж, а також економію електроенергії за рахунок виведення з експлуатації в літній період тягодуттєвого обладнання котлів та деяких мережевих насосів, потужність яких використовувалась частково.

Для забезпечення вимог Кодексу ГРС підприємством виконані роботи з модернізації комерційних вузлів обліку природного газу в котельнях МКП «Хмельницьктеплокомуненерго», а саме:

- встановлення 7 радіотерміналів інтелектуальних IMOD (шлюз);

- встановлення 8 модемів IMOD-Vega із кабелем підключення коректорів ОЕ-VPT;

- заміна плат 11 коректорів ОЕ-ДМ для забезпечення функції передачі даних та роботи з інтелектуальним модемом.

 

З метою приведення стану комерційного обліку до вимог п. 5.13.1, п. 12.2.1, п. 12.3.1 «Кодексу комерційного обліку електричної енергії», затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 №311 (у редакції постанови НКРЕКП від 20.03.2020 №716), виконання технічних рекомендацій №20202807 від 28.07.2020 року, виданих АТ «Хмельницькобленерго», підприємством виконана заміна існуючих в котельнях електричних лічильників на нові засоби обліку електричної енергії з дистанційною передачею даних по споживанню електроенергії, а також існуючих в котельнях трансформаторів струму на нові, міжповірочний інтервал яких значно більший і становить 16 років.

Завдяки впровадженню даного заходу міським комунальним підприємством «Хмельницьктеплокомуненерго» забезпечене раціональне використання електричної енергії в умовах роботи ринку електричної енергії, а також досягнуте необхідне чітке погодинне балансування виробництва та споживання електроенергії.